ZLATÁ VLNA

ZLATÁ VLNA 2022

Občianske združenie Novotvar, Literárne informačné centrum, Literárna bašta, literarnyklub.sk, Vlna a Vertigo

vyhlasujú 4. ročník ceny za poéziu

ZLATÁ VLNA[1] 2022

Štatút

 

 1. Zlatá vlna je cena a zároveň nie je cena. Zlatá vlna je umelecký projekt. Sociálna plastika.
 2. Cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo vydané v predchádzajúcom roku.
 3. Dielom sa rozumie knižne vydaná básnická tvorba žijúceho autora alebo autorky, spĺňajúca kritériá roku vydania a uvedená do distribúcie najneskôr mesiac pred prvým zasadnutím odbornej poroty aktuálneho ročníka ceny. Knihy, ktoré boli do života uvedené neskôr, budú hodnotené v nasledujúcom ročníku.
 4. Najlepším pôvodným slovenským básnickým dielom sa rozumie kniha takto ocenená odbornou a zanietenou porotou.
 5. Porota má troch členov / členky s rovnocenným hlasovacím právom. Členov/ky poroty menujú organizátori. Básnickú tvorbu budú hodnotiť Michal Habaj, Radoslav Passia a Zoltán Rédey.
 6. Porota (nie) je nestranná, nezaujatá, ani neovplyvniteľná. Porota hodnotí slovenskú poéziu. Porota a hlavne organizátori slovenskú poéziu píšu. Konflikt záujmov je prípustný. Lobing a iné formy ovplyvňovania poroty a organizátorov sú akceptované a vítané. Hranice sú neisté a nejasné. Koncept bez kontextu neexistuje.
 7. Hodnotia sa básnické knihy, ktoré vyšli v kalendárnom roku 2021 s výnimkou kníh napísaných porotcami, organizátormi a spoluorganizátormi.
 8. Hlasovanie prebieha v dvoch kolách.
 9. Porota zverejní v abecednom poradí podľa mena autora alebo autorky zoznam troch až siedmich nominovaných diel 24. júna 2022 po 14:00 hod. v Rádiu Devín.
 10. V prípade, že porota nevyberie víťaznú knihu za dané obdobie, udelí cenu za celoživotné dielo.
 11. Laureát alebo laureátka Zlatej vlny získa cenu v celkovej hodnote približne 5 000 €.[2]
 12. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny sa uskutoční 6. októbra 2022 na medzinárodnom literárnom festivale Novotvar 2022.
 13. Kniha aj laureát/laureátka majú právo používať titul „Laureát/Laureátka ceny za poéziu Zlatá vlna 2022.

 Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Cenu za poéziu podporili: LITA, Bratislavská Reštaurácia, Kláštorný pivovar, Zámek Žďár nad Sázavou

Mediálni partneri: Rádio Devín, Rádio_FM, Vlna, Knižná revue, Vertigo, Respect APP


[1]                                     Zlatá vlna nie je príbuzným projektom Zlatej lýry.

[2]                                     Časť ceny bude odovzdaná v nefinančnej, teda zážitkovej podobe a v naturáliách.