ZLATÁ VLNA

ZLATÁ VLNA 2019

Občianske združenie Novotvar, časopis Vlna a Literárne informačné centrum

vyhlasujú 1. ročník národnej ceny za poéziu

ZLATÁ VLNA[1] 2019

pod záštitou primátora mesta Bratislava Ing. arch. Matúša Valla, skladateľa a textára skupiny Para, a Veroniky Velez-Zuzulovej, víťazky 5 slalomových pretekov, vrátane slávneho Double z Flachau

 

 

Štatút

 

 1. Cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo vydané v predchádzajúcom roku (v aktuálnom prvom ročníku udeľovania ceny v predchádzajúcich dvoch rokoch, teda 2017 a 2018).
 2. Dielom sa rozumie knižne vydaná básnická tvorba žijúceho autora alebo autorky, spĺňajúca kritériá roku vydania a uvedená do distribúcie najneskôr mesiac pred prvým zasadnutím odbornej poroty aktuálneho ročníka ceny. Knihy, ktoré boli do života uvedené neskôr, budú hodnotené v nasledujúcom ročníku. Poéziu si treba nielen odtrpieť, ale aj odčakať.
 3. Najlepším pôvodným slovenským básnickým dielom sa rozumie kniha takto ocenená odbornou a zanietenou  porotou.
 4. Porota má štyroch členov s rovnocenným hlasovacím právom. Členov poroty menujú organizátori.
 5. Porota nie je nestranná, nezaujatá, ani neovplyvniteľná. Porota hodnotí slovenskú poéziu. Porota slovenskú poéziu píše. Konflikt záujmov je prípustný. Lobing a iné formy ovplyvňovania poroty a organizátorov sú akceptované a vítané. Hranice sú neisté a nejasné. Koncept bez kontextu neexistuje.
 6. Hodnotia sa všetky básnické knihy, ktoré vyšli vo vyššie definovanom období.
 7. Hlasovanie prebieha v dvoch kolách.
 8. Porota zverejní v abecednom poradí podľa mena autora alebo autorky zoznam piatich až desiatich nominovaných diel vždy v letnom čísle časopisu Vlna (pre rok 2019 v čísle 79/2019).
 9. V prípade, že porota nevyberie víťaznú knihu za dané obdobie, udelí cenu za celoživotné dielo.
 10. Laureát alebo laureátka Zlatej vlny získa cenu v celkovej hodnote 5 000 €.[2]
 11. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny sa uskutoční na medzinárodnom literárnom festivale Novotvar 2019 za účasti[3] poroty.
 12. Kniha aj laureát/laureátka majú právo používať titul „Laureát/Laureátka národnej ceny za poéziu Zlatá vlna *príslušný rok“.

 

Národnú cenu za poéziu podporili: Bratislavská Reštaurácia, Kláštorný pivovar, Zámek Žďár nad Sázavou

Mediálni partneri: Rádio Devín, Rádio_FM, Vlna, Knižná revue

 

 

[1] Zlatá vlna nie je príbuzným projektom Zlatej lýry.

[2] Časť ceny bude odovzdaná v nefinančnej, teda zážitkovej podobe a v naturáliách.

[3] V tomto bode už snaha o ovplyvňovanie poroty nemá význam, je však stále vítaná.