ZLATÁ VLNA

ZLATÁ VLNA 2021

Občianske združenie Novotvar, Literárne informačné centrum, Literárna bašta, literarnyklub.sk, Vlna a Vertigo

vyhlasujú 3. ročník národnej ceny za poéziu

ZLATÁ VLNA[1] 2021

pod záštitou primátora mesta Bratislava Ing. arch. Matúša Valla, skladateľa a textára skupiny Para, a Karin Habšudovej, víťazky Hopmanovho pohára z roku 1998, štvrťfinalistky Roland Garros z roku 1996 a prvej Slovenky, ktorá sa dostala do prvej desiatky svetového rebríčka WTA.

 

Štatút

 

 1. Zlatá vlna je cena a zároveň nie je cena. Zlatá vlna je umelecký projekt. Sociálna plastika.
 2. Cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo vydané v predchádzajúcom roku.
 3. Dielom sa rozumie knižne vydaná básnická tvorba žijúceho autora alebo autorky, spĺňajúca kritériá roku vydania a uvedená do distribúcie najneskôr mesiac pred prvým zasadnutím odbornej poroty aktuálneho ročníka ceny. Knihy, ktoré boli do života uvedené neskôr, budú hodnotené v nasledujúcom ročníku. Poéziu si treba nielen odtrpieť, ale aj odčakať.
 4. Najlepším pôvodným slovenským básnickým dielom sa rozumie kniha takto ocenená odbornou a zanietenou porotou.
 5. Porota má troch členov a členky s rovnocenným hlasovacím právom. Členov/ky poroty menujú organizátori.
 6. Porota nie je nestranná, nezaujatá, ani neovplyvniteľná. Porota hodnotí slovenskú poéziu. Porota a hlavne organizátori slovenskú poéziu píšu. Konflikt záujmov je prípustný. Lobing a iné formy ovplyvňovania poroty a organizátorov sú akceptované a vítané. Hranice sú neisté a nejasné. Koncept bez kontextu neexistuje.
 7. Hodnotia sa všetky básnické knihy, ktoré vyšli vo vyššie definovanom období. Mimo kníh napísaných porotcami, organizátormi a spoluorganizátormi. Za rok 2020 sú to knihy Márie Ferenčuhovej Černozem a Petra Šuleja Rotácie.
 8. Hlasovanie prebieha v dvoch kolách.
 9. Porota zverejní v abecednom poradí podľa mena autora alebo autorky zoznam troch až piatich nominovaných diel vždy v letnom čísle časopisu Vlna.
 10. V prípade, že porota nevyberie víťaznú knihu za dané obdobie, udelí cenu za celoživotné dielo.
 11. Laureát alebo laureátka Zlatej vlny získa cenu v celkovej hodnote približne 5 000 €.[2]
 12. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny sa uskutoční 7. októbra na medzinárodnom literárnom festivale Novotvar 2021 za účasti[3] poroty a organizátorov.
 13. Kniha aj laureát/laureátka majú právo používať titul „Laureát/Laureátka národnej ceny za poéziu Zlatá vlna *príslušný rok“.

 

Národnú cenu za poéziu podporili: LITA, Bratislavská Reštaurácia, Kláštorný pivovar, Zámek Žďár nad Sázavou

Mediálni partneri: Rádio Devín, Rádio_FM, Vlna, Knižná revue, Vertigo

 

[1] Zlatá vlna nie je príbuzným projektom Zlatej lýry.

[2] Časť ceny bude odovzdaná v nefinančnej, teda zážitkovej podobe a v naturáliách.

[3] V tomto bode už snaha o ovplyvňovanie poroty nemá význam, je však stále vítaná.