ZLATÁ VLNA

Vyhlásenie nominácií ZLATÁ VLNA 2024

Nominácie Zlatej vlny 2024

Cena Zlatá vlna sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo. Vyhlasujú ju o. z. Novotvar, Slovenské literárne centrum, vydavateľstvo Literárna bašta, o. z. literarnyklub.sk, časopisy Vlna a Vertigo. Odborná porota 6. ročníka ceny oznámila v pondelok, 27. mája vo vysielaní Rádia Devín mená šiestich autoriek a autorov, ktorí sa dostali do nominačného výberu (v abecednom poradí):

Veronika Dianišková: Zmena skupenstva (vyd. Modrý Peter)
Mila Haugová: Dokonalé zviera(nie) (vyd. Ars Poetica)
Filip Németh: Žitava (vyd. Brak)
Michael Papcun: Ghetto Palm (vyd. Vlna)
Juliana Sokolová: Domáce práce (vyd. Literárna bašta)
Dušan Šutarík: Správa o fiktívnej monarchii (vyd. Vlna)

Tohtoročná porota pracovala v zložení: prekladateľ Attila Merva, literárna vedkyňa Ľubica Schmarcová a literárny vedec Jaroslav Šrank. Porota hodnotila slovenské básnické knihy, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Laureátku alebo laureáta ceny Zlatá vlna 2024 vyhlásia na medzinárodnom literárnom festivale Novotvar, ktorý sa uskutoční 2. až 5. októbra 2024 v Bratislave.

Z reflexií poroty vyberáme:

» Attila Merva: Výber finálnej šestky nebol ľahkou úlohou. Básnická tvorba z uplynulého roka ma príjemne prekvapila svojou tematickou bohatosťou. Pri rozhodovaní sme sa riadili predovšetkým estetickými kritériami s prihliadnutím na ostatné aspekty, ktorými boli napríklad redakčné a výtvarné spracovanie. Nemôžem zaprieť, že ako prekladateľ som vnímal texty aj z tohto hľadiska, hoci vo finálnom rozhodovaní nebolo kľúčové. Príjemným prekvapením sú pre mňa niektoré debutové zbierky, v ktorých oceňujem ich sebavedomý hlas.

» Ľubica Schmarcová: Prehľad básnických kníh z roku 2023 ukázal, aká rôznorodá je súčasná slovenská poézia, čo do poetiky, estetických prístupov, spôsobov narábania s jazykom, ale aj pokiaľ ide o ideové podložie či podobu konštruovaného poetického sveta. Bez väčších komplikácií sme sa v rámci poroty zhodli na niekoľkých kvalitatívne pomerne vyrovnaných knihách, preto sme sa rozhodli poslať do užšieho výberu až šesť diel. Predpokladám však, že v druhom kole, pri hľadaní víťaza, to bude oveľa ťažšie a náročnejšie. 

» Jaroslav Šrank: Spomedzi niekoľkých desiatok pôvodných básnických kníh, ktoré vyšli v roku 2023 žijúcim slovenským autorom i autorkám v slovenskom jazyku, usilovali sme sa vybrať také diela, ktoré prinášajú esteticky i myšlienkovo rozvinuté básnické modely človeka a sveta. Mohli sme si to dovoliť, keďže i naďalej v našej literatúre vychádzajú knihy, ktoré nie sú poéziou len z formálneho hľadiska (krátke riadky), ale svojím celkovým uspôsobením, nezameniteľným so žiadnou inou ľudskou činnosťou. Skladba nominovaných zbierok je tiež odrazom tematickej pestrosti, ktorou sa vyznačuje naša súčasná poézia.

***

Cenu za poéziu Zlatá vlna 2024 ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Cenu za poéziu Zlatá vlna 2024 ďalej podporili: LITA, Slovenské literárne centrum, Bratislavská reštaurácia, Kláštorný pivovar, Zámek Žďár nad Sázavou.

Mediálni partneri: Rádio Devín, Rádio_FM, Vlna, Knižná revue, Vertigo, plan.art.