ZLATÁ VLNA

Vyhlásenie nominácií ZLATÁ VLNA 2019

Porota národnej ceny za poéziu Zlatá vlna v zložení Miroslava Vallová (riaditeľka Literárneho informačného centra a diplomatka), Mária Ferenčuhová (poetka, prekladateľka a všestranná bádateľka), Michal Tallo (básnik a kultúrny dejateľ), Peter Šulej (spisovateľ, tenista a kultúrny influencer) a prísediaci Teo Ridzoň (syn, flautista), ktorý všetko pozoroval, no nič nezapisoval, zasadla dňa 18. júla 2019 a v čase od 16:12 do 16:18 sa sčítaním hlasov rozhodla nominovať nasledujúcich päť kníh (v abecednom poradí podľa posledného písmena názvu):

 

Nóra Ružičková, Marianna Mlynárčíková: a,b,c. Skalná ruža,  2018.

Erik Jakub Groch: nil, úvod. Fra, 2018.

Ivan Štrpka: Kam plášť, tam vietor. Artforum, 2018.

Marián Milčák: Teserakt. Modrý Peter, 2018.

Veronika Dianišková: Správy z nedomovov. Modrý Peter, 2017.

 

Rozhodnutie je nemenné, lobing od všetkých vybraných finalistov a finalistiek počínajúc dnešným dňom očakávaný a predpokladaný.

 

Víťazná kniha bude vyhlásená v stredu 9. októbra na slávnostnej ceremónii počas medzinárodného literárneho festivalu Novotvar 2019.