ZLATÁ VLNA

Štatút 2020

Občianske združenie Novotvar, občianske združenie Vlna a Literárne informačné centrum

 

vyhlasujú 2. ročník národnej ceny za poéziu

 

ZLATÁ VLNA[1] 2020

 

pod záštitou primátora mesta Bratislava Ing. arch. Matúša Valla, skladateľa a textára skupiny Para, a Karin Habšudovej, víťazky Hopmanovho pohára z roku 1998, štvrťfinalistky Roland Garros z roku 1996 a prvej Slovenky, ktorá sa dostala do prvej desiatky svetového rebríčka WTA.

 

 

ŠTATÚT

 


I. Cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo vydané v predchádzajúcom roku.

II. Dielom sa rozumie knižne vydaná básnická tvorba žijúceho autora alebo autorky, spĺňajúca kritériá roku vydania a uvedená do distribúcie najneskôr mesiac pred prvým zasadnutím odbornej poroty aktuálneho ročníka ceny. Knihy, ktoré boli do života uvedené
neskôr, budú hodnotené v nasledujúcom ročníku. Poéziu si treba nielen odtrpieť, ale aj odčakať.

III. Najlepším pôvodným slovenským básnickým dielom sa rozumie kniha takto ocenená odbornou a zanietenou porotou.

IV. Porota má troch členov a členky s rovnocenným hlasovacím právom. Členov poroty menujú organizátori.

V. Porota nie je nestranná, nezaujatá, ani neovplyvniteľná. Porota hodnotí slovenskú poéziu. Porota slovenskú poéziu píše. Konflikt záujmov je prípustný. Lobing a iné formy ovplyvňovania poroty a organizátorov sú akceptované a vítané. Hranice sú neisté a nejasné. Koncept bez kontextu neexistuje.

VI. Hodnotia sa všetky básnické knihy, ktoré vyšli vo vyššie definovanom období.

VII. Hlasovanie prebieha v dvoch kolách.

VIII. Porota zverejní v abecednom poradí podľa mena autora alebo autorky zoznam troch až piatich nominovaných diel vždy v letnom čísle časopisu Vlna.

IX. V prípade, že porota nevyberie víťaznú knihu za dané obdobie, udelí cenu za celoživotné dielo.

X. Laureát alebo laureátka Zlatej vlny získa cenu v celkovej hodnote 3 000 €.[2]

XI. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny sa uskutoční 8. októbra na medzinárodnom literárnom festivale Novotvar 2020 za účasti[3] poroty.

XII. Kniha aj laureát/laureátka majú právo používať titul „Laureát/Laureátka národnej ceny za poéziu Zlatá vlna *príslušný rok“.

 

Národnú cenu za poéziu podporili: LITA, Bratislavská Reštaurácia, Kláštorný pivovar, Zámek Žďár nad Sázavou; Mediálni partneri: Rádio Devín, Rádio_FM, Vlna, Knižná revue

 

[1] Zlatá vlna nie je príbuzným projektom Zlatej lýry.

[2] Časť ceny bude odovzdaná v nefinančnej, teda zážitkovej podobe a v naturáliách.

[3] V tomto bode už snaha o ovplyvňovanie poroty nemá význam, je však stále vítaná.