ZLATÁ VLNA

Mária Ferenčuhová

Mária Ferenčuhová

Mária Ferenčuhová je poetka, filmová teoretička a prekladateľka. Je autorkou piatich básnických kníh, z ktorých najznámejšia je Imunita (2016, Kniha roka – Pravda 2016, Cena Tatrabanky 2017, Cena Bibliotéky 2017) a najnovšia Černozem (2020), a tiež troch publikácií o filme. V súčasnosti pracuje v Slovenskom filmovom ústave ako redaktorka mesačníku Film.sk. Z francúzštiny prekladá prózu, poéziu, drámu aj komiksové romány.

Autor fotografie: Dirk Skiba