ZLATÁ VLNA

Jana Juhásová

Jana Juhásová

Jana Juhásová sa venuje literárnej vede a reflexii poézie. Je autorkou troch monografií (Od symbolu k latencii /2016/, Litanická forma od avantgardy po súčasnosť /2018/, Melankólia a zá-zrak /2019/), v ktorých centre sú spirituálne aspekty súčasnej poézie alebo výskum žánrov inšpirovaných duchovnou tradíciou. Spolupracovala na kolektívnych projektoch Malý lexikón slovenskej literárnej kultúry po roku 1989: Prolegomena (2021) a Slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989 (vyjde v r. 2023). V roku 2023 pripravuje na vydanie knihu o tvorbe Rudolfa Juroleka. Ako docentka pôsobí na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Foto: archív autorky