ZLATÁ VLNA

Ján Štrasser

Ján Štrasser

Ján Štrasser (1946) je básnik, textár, prekladateľ a publicista. V roku 1969 absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave štúdium ruského a slovenského jazyka a literatúry. Pôsobil ako redaktor literárnych časopisov, v rokoch 1990 – 1992 bol šéfredaktorom Slovenských pohľadov. Vydal 15 zbierok poézie a piesňových textov, približne 50 kníh prekladov poézie a prózy z ruskej a s Petrom Zajacom z nemeckej literatúry a vyše 20 knižných rozhovorov. V roku 2021 vo vydavateľstve Modrý Peter vyšlo súborné vydanie jeho poézie pod názvom Otváracie hodiny.

Autor fotografie: Ivan Kelement