ZLATÁ VLNA

Miroslava Vallová

Miroslava Vallová

Miroslava Vallová (1952) vyštudovala taliansky a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako redaktorka, neskôr ako zástupkyňa šéfredaktora vo vydavateľstve Tatran. V rokoch 1993 – 1996 pôsobila ako konzulka na Veľvyslanectve SR v Ríme. V roku 1996 začala pracovať v zahraničnom oddelení Národného literárneho centra, ktorého názov je v súčasnosti Literárne informačné centrum. V rokoch 2012 – 2021 bola jeho riaditeľkou. Prekladá predovšetkým z taliančiny (Alessandro Baricco: Hodváb, Tento príbeh; Umberto Eco: Päť úvah o morálke; Alberto Moravia: Augustín, Konformista;  Michela Murgia: Accabadora; Carlo Cassola: Fausto a Anna a i.).

 

Foto © Vladimír Šimíček