ZLATÁ VLNA

Peter Šulej

Peter Šulej

Peter Šulej (1967) je básnik, prozaik, vydavateľ a organizátor literárneho života. Debutoval v roku 1994 zbierkou experimentálnej poézie Porno. Vo svojej básnickej aj prozaickej tvorbe sa zaujíma o presahy medzi ľudským a umelým, strojovým a jeho tvorbu možno postihovať najviac v intenciách posthumanizmu, sci-fi a intermediálneho experimentu. Jeho ostatná zbierka Rotácie (2020) voľne nadväzuje na predchádzajúcu básnickú knihu Nódy (2014). Multijazyčné textové fragmenty rôznej diskurznej proveniencie sú v Rotáciách radené podľa viacerých kľúčov, miestami pripomínajú adamčiakovské zoznamy, inokedy z diaľky mávajú borgesovským kategorizáciám, najčastejšie sú to však asociatívne radené joycovské záznamy prúdu vedomia a defilé útržkov vonkajších vnemov. Vydavateľsky a organizačne je Peter Šulej jednou z kľúčových osobností slovenskej poézie po roku 1989.