ZLATÁ VLNA

Tlačová správa: Finálová päťka Zlatej vlny 2023

5. ročník ceny za poéziu Zlatá vlna pozná svojich finalistov. Odborná porota oznámila v piatok 2. júna vo vysielaní Rádia Devín mená pätice autoriek a autorov, do výberu sa dostali (v abecednom poradí):

Alena Brindová: Horolezci (FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania)
Katarína Kucbelová: K bielej (Skalná ruža)
Juraj Kuniak: Ako sme sa stali (Skalná ruža)
Anna Ondrejková: Strmina (FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania)
Ivan Štrpka: Hermovská chôdza (Modrý Peter)

Tohtoročná porota pracovala zložení poetka a prekladateľka Mária Ferenčuhová, literárna vedkyňa a kritička Jana Juhásová a básnik, textár, prekladateľ a publicista Ján Štrasser. Porota hodnotila básnické knihy, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Laureáta alebo laureátku Ceny Zlatá vlna 2023 vyhlásia na medzinárodnom literárnom festivale Novotvar, ktorý sa uskutoční 4. – 7. októbra 2023 v Bratislave.

Z reflexií poroty:

» Ján Štrasser: Mág spievanej poézie Jiří Suchý v Piesni o rose napísal a zaspieval: „...že trocha poezie nikoho nezabije.“ Tohtoročná zostava básnických zbierok v Zlatej vlne potvrdzuje, že ani viac poézie nikoho nezabije, a to je v dnešnom dosť nebásnickom svete dobrá správa.

» Jana Juhásová: Finálovú päťku charakterizuje silný básnický výraz každého nominanta, a zároveň seizmografické snímanie sveta, v ktorom sme sa ako jedinci i civilizácia ocitli v rozbehnutom novom miléniu. Nie sú to vždy ľahké čítania, v mnohom majú príchuť szymborskovského ironického podhľadu, eliotovskej vyprahnutosti, ale aj sebevlastnej múdrosti (možno nádeje?), vyjadrenej napríklad veršami debutujúcej autorky Aleny Brindovej: „všetci túžia pokoriť vrchol / v skutočnosti sa však koríme až pri zostupe / zavesení na hrdzavých kladkách / v tušení širokých, bezozvenných údolí“.   

» Mária Ferenčuhová: Každý básnický hlas je jedinečný, no všetkých päť spája to, že dokážu pri čítaní rozochvieť: vyvolať účasť, znepokojenie, porozumenie; sú živé. Niektoré sa rozoznievajú pomaly, pozvoľna, iné prudko. A niektoré vo mne vyvolali aj skutočné intelektuálne nadšenie.

Cenu za poéziu Zlatá vlna 2023 ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Cenu za poéziu Zlatá vlna 2023 ďalej podporili: Slovenské literárne centrum, Bratislavská Reštaurácia, Kláštorný pivovar, Zámek Žďár nad Sázavou.

Mediálni partneri: Rádio Devín, Rádio_FM, Vlna, Knižná revue, Vertigo, plan.art

 

[o. z. Novotvar]

 

Kontakt: Peter Brezňan

Email: oznovotvar@gmail.com

Telefón: 0904 918 071

Web: zlatavlna.sk