ZLATÁ VLNA

Ľuboš Bendzák

Ľuboš Bendzák

Ľuboš Bendzák (1966) debutoval v čase, keď v diskusiách o slovenskej poézii najviac rezonovala otázka produktívnosti gesta vzdoru voči vládnucim hodnotám a normám dobovej poézie, ktoré do nej vniesli najmä diela autorov, debutujúcich od polovice osemdesiatych rokov. Jeho poetika aj motivické okruhy tvorby tieto pohyby odrážajú. Debutoval zbierkou Básne pre Soňu Marmeladovovú (1995), ktorá vyvolala relatívne čulý záujem dobovej literárnej kritiky. Po nej nasledovali ďalšie básnické knihy, v ktorých rozvíjal svoj literárny svet. Ostatná básnická kniha mu vyšla v roku 2019 pod názvom Vlastná váha. V roku 2021 publikoval zbierku krátkych poviedok Práce a dni.