ZLATÁ VLNA

Robert Bielik

Robert Bielik

Výtvarník, prozaik a básnik Robert Bielik (1963) debutoval v roku 1991 zbierkou básní Splny na inom nebi. Na jeho tvorbu možno pozerať ako na záznamy z cesty lyrického hrdinu za hlbším neiluzívnym (spirituálnym) poznaním s cieľom dopracovať sa k takému modelu interpretácie vonkajšej a vnútornej reality a človeka v nej, ktorý by umožnil čo najbezbolestnejšie, no zároveň etické prebývanie subjektu vo svete. Bielikova poetika prešla rôznymi fázami od ťažkej ornamentálnej dikcie dlhej, rozvláčnej vety cez koncíznejšie útvary a v ostatných rokoch vyústila do lyrických záznamov takmer bez obrazov a bez výrazného významového zaťaženia básnického tvaru. Do Zlatej Vlny 2021 porota nominovala zbierku básnických miniatúr Zorné pole tmy (2020), ktorú autor sám aj ilustroval.