ZLATÁ VLNA

Kamil Zbruž

Kamil Zbruž

Kamil Zbruž (1964) debutoval zbierkou experimentálnych textov Spitý imidž (1993) a subverzívneho prístupu k písaniu sa nevzdal ani vo svojej ďalšej bohatej tvorbe, v ktorej nadväzuje na európske aj americké nekonvenčné poetiky. Vo svojich projektoch, koketujúcich s outsider poetry a básnickým minimalizmom, prekračuje hranice médií, pričom najvýraznejšie pracuje s vizualitou. Jeho interpretačne intenzívne otvorené diela však majú tiež výrazný zvukový a performatívny potenciál a často prenikajú aj k participatívnosti – vťahujú recipienta/recipientku do hry na poéziu ako do hry na život, najexplicitnejšie v zbierke – písanke Notes (2014). V ostatnom čase sa publikačne prikláňa k útlym formátom a balansuje na hrane oficiálnej kultúry: jeho vizuálno-textové zošity vydáva síce etablované vydavateľstvo, no ich financovanie nie je, na rozdiel od väčšiny projektov básnikov a poetiek, ktorí sa už zapísali do literárnej histórie, podporované z verejných zdrojov. Do Zlatej Vlny 2021 porota vybrala Graffiti a Graffiti na vlaku (obe 2020).