ZLATÁ VLNA

Rudolf Jurolek

Rudolf Jurolek

Rudolf Jurolek (1956) vyštudoval Vysokú školu technickú v Košiciach. Pracoval ako technológ, učiteľ alebo publicista. Debutoval zbierkou Posunok v roku 1987. Neskôr pridal ďalšie reflexívne zbierky rozvíjajúce možnosti prírodnej lyriky, napríklad Život je možný (2007), Smrekový les (2009), Poľné vety (2013), a prozaickú knihu Pán Ó (2017). So Slávkou Rude-Porubskou z nemčiny preložil básnickú zbierku Michaela Donhausera Brečtan (2018). Zostavil výber z diela Mily Haugovej (Skalná ruža, 2017). Na ocenenie Zlatá vlna je nominovaný za zbierku Bukolika (Modrý Peter 2021).