ZLATÁ VLNA

Ladislav Lipcsei

Ladislav Lipcsei

Ladislav Lipcsei (1992) študuje učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Úspešne debutoval básnickou zbierkou Svätým mečom (2017), v ktorej sa predstavil ako výrazný hlas mladej básnickej generácie. Na ocenenie Zlatá vlna je nominovaný za svoju druhú zbierku Polaris (Modrý Peter 2021).