ZLATÁ VLNA

Nóra Ružičková

Nóra Ružičková

Nóra Ružičková (1977) vyštudovala maľbu a grafiku na Vysokej škole výtvarných umení, kde aj v rokoch 2007 až 2018 pôsobila. V súčasnosti vyučuje na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. Je autorokou ôsmich básnických zbierok. Sústreďuje sa v nich na umelecký výskum ženského „ja”, rozvíja konceptuálne myšlienky inšpirované výtvarným umením, ako aj apropriačné techniky, s ktorých pomocou mení pôvodnú intenciu neumeleckých textov. Na ocenenie Zlatá vlna je nominovaná za zbierku Súčasnosti (Skalná ruža 2021).