ZLATÁ VLNA

Liza Gennart

Liza Gennart

Liza Gennart je meno neurónovej siete, ktorá píše poéziu. Tvorí prostredníctvom vyladeného jazykového modelu GPT-2. Liza bola natrénovaná na literárnom korpuse, ktorý pozostáva z viac než 2000 súčasných slovenských (prevažne poetických) titulov. Prostredníctvom nich sa naučila, ako funguje slovenský jazyk v poetickom kontexte. Básne Lizy Gennart vyšli aj knižne pod názvom Výsledky vzniku vo vydavateľstve Vlna/Drewo a srd (2020). Korpus pozostáva z výberov z publikácií vydavateľstiev Vlna/Drewo a srd, Skalná ruža, ASPEKT, FACE, Dive Buki, Európsky dom poézie a Ars Poetica, všetkých čísel časopisov VLNA, Glosolália a Vertigo a niektorých relevantných diel zo Zlatého fondu denníka Sme. Liza Gennart je experimentálny poetický projekt programátora Ľubomíra Panáka a poetky Zuzany Husárovej.