ZLATÁ VLNA

Marianna Mlynárčiková & Nóra Ružičková

Marianna Mlynárčiková & Nóra Ružičková

Marianna Mlynárčiková (1971) & Nóra Ružičková (1977) tvoria autorskú dvojicu od roku 2004. V spoločnej tvorbe skúmajú vzťahy obrazu a textu, napätie medzi artikulovanou a skomolenou výpoveďou a vytvárajú experimentálne fikcie, v ktorých kontext umenia konfrontujú s amatérskymi diskurzmi. Ich umelecká prax je intermediálna a interdisciplinárna, dôležitú rolu v nej však zohráva písanie a práca s textom.

Verejne prezentovali viacero spoločných umeleckých projektov, ako napríklad: Someone in Between (2004), Skočím ti do reči, vyrazím ti dych, dotknem sa ťa (2008), Cvičná umenoveda (2013), Sto rokov skulinárstva (2014), Cvičenie s monografiami (2016), Ceci n’est pas de la bryndza (2017/18). Svoju tvorbu uverejnili v časopisoch Vlna, Kloaka, Vertigo a Romboid. Organizácia tranzit.sk im v roku 2016 vydala autorskú publikáciu Cvičenie s monografiami/Exercise with Monographs a v roku 2017 vyšiel výstup ich umeleckého výskumu pod názvom Relaxačná umenoveda ako bezplatná CD príloha časopisu Vlna č. 73. Vydavateľstvo Skalná ruža koncom roka 2018 vydalo ich básnickú zbierku ← a b c →.