ZLATÁ VLNA

Veronika Dianišková

Veronika Dianišková

Veronika Dianišková (1986) píše poéziu a literatúru pre deti a mládež. Debutovala básnickou zbierkou Labyrint okolo rúk (2006). Jej druhá básnická kniha Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh (2014) nadväzuje na (plathovsko-)vadkertiovsko-ondrejkovskú líniu v slovenskej poézii. Zlom v jej poetike predstavovala zbierka Správy z nedomovov (2017), v ktorej sa inšpirovala svojím pôsobením v neziskových organizáciách venujúcich sa ľuďom bez domova. Pre deti napísala Pirátske rozprávky (2020).