ZLATÁ VLNA

Ivan Štrpka

Ivan Štrpka

Ivan Štrpka (1944) je z osobností, ktoré sú v poli slovenskej poézie aktívne prítomné už od legendárnych šesťdesiatych rokov, tou najvýraznejšou. Jeho tvorba (poézia, próza, piesňové texty a i.) je obsiahla a kriticky vysoko hodnotená. Vyšli o nej monografie Na pomedzí škrupiny (2015) Veroniky Rácovej a Krátka správa o dlhej trase osamelého bežca (2019) Zoltána Rédeya. V ostatnom čase vydal zbierky Fragment (rytierskeho) lesa (2016), ktorú do angličtiny preložil John Minahane (preklad zatiaľ zostáva v rukopise) a Kam plášť, tam vietor (2018). Jeho textom sa hudobne dlhodobo venoval Dežo Ursiny. V roku 2020 hudobník a divadelník Ľubomír Burgr vo Vlna records vydal album zhudobnených básní Ivana Štrpku pod názvom Burgr/Štrpka.