ZLATÁ VLNA

Marián Milčák

Marián Milčák

Marián Milčák (1960) debutoval v roku 1989 zbierkou Priestupný rok, v ktorej sa venuje širokej škále motívov (láska, rozchody, konzumný spôsob života a i.). Autorovo písanie sa po roku 1989 mení – je viac exaltované a expresívne. Výraznejší kritický úspech zaznamenala jeho zbierka Ženy obedujúce s mŕtvym z roku 2000. V knihe poézie Teserakt (2018) produktívne a esteticky vyvážene nadväzuje na konceptuálnu mutáciu v slovenskej poézii.