ZLATÁ VLNA

Erik Jakub Groch

Erik Jakub Groch

Erik Jakub Groch (1957) v rokoch 1968-1972 strávil časť dospievania v alžírskom Orane, kde pôsobil jeho otec, lekár, ako epidemiológ. Koncom sedemdesiatych a osemdesiate roky bol súčasťou undergroundovej skupiny Nace, ktorá sa vytvorila okolo Marcela Strýka. Spoločne s ním napísal aj básnickú esej o umení Na krídlach mlčania. V rokoch 1980-1984 sa zúčastnili spolu na viacerých seminároch Patočkovy podzemní univerzity v Prahe, neskôr sa autor šesť rokov zúčastňoval na prednáškach filozofie a religionistiky Marcela Strýka v Košiciach. Postupne vydal desať básnických zbierok, Súkromné hodiny smútku (1989), Bratsestra (1992) a Baba Jaga, Žalospevy (1991), To (2000) a L’acinema (2001), Druhá naivita (2005), Em (2006) a Infinity (2008), nil, úvod (2018) a melanchólia neviem (2019). Posledných dvadsať rokov žije v malej horskej obci Uloža v Levočskom pohorí.

Foto: Ján Gavura